Technical Folder

Technical folder

Better Management Practices for Modern Carp Culture

Technical Folder

आधुनिक मत्स्यशेतीसाठी उत्तम व्यवस्थापन पद्धती

An overview of ICAR-NIASM

Agrometeorological Observatory and

Present Climatic Trend at Baramati

शिंघी हेटेरोप्नेउस्टेस फोस्सिलिस : प्रजनन

आणि बिजोत्पादन तंत्रज्ञान

परसातील कोंबडीपालन

ड्रॅगन फळ : खडकाळ जमीन, कमी पाणी व

कोरड्या हवामानासाठी संभावित पीक 

दुभत्या जनावरांचे उन्हाळ्यातील व्यवस्थापन 

कांदा पिकातील बाजार व्यवस्थापन

सोर्फ : ऊस खोडव्याच्या व्यवस्थापनासाठी

एक बहुउद्देशीय औजार 

सोर्फ : पेड़ी गन्ने के लिए एक बहुउद्देशीय मशीन

ITMU : Role and Achievements

SORF: A Multipurpose Machine

for Ratoon Sugarcane

Napier Grass : A Model Crop

for Development of Shallow Basaltic

Gravelly Land  in the Central Deccan

Plateau Region

मत्स आहार निर्माण विधि

दुभत्या जनावरांचे उन्हाळ्यातील चारा व्यवस्थापन

Dragon fruit: Future crop for degraded and water scarce areas
 

ड्रैगन फल: सीमित सिंचाई एवं उथली मृदा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण फसल

कृषी हवामान वेधशालेचा आढावा आणि बारामतीची वर्तमान जलवायु परिस्थिती
 


 

शेततळ्यातील मासेमारी उत्पन्नाची हमी भारी 


 

गिफ्ट तिलापीया